Palvelun käyttöehdot
löydät alta

Lue lisää aiheesta alta   Täytä yhteydenottolomakeKÄYTTÖEHDOT


KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Tämän palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.
Palvelun käyttö yrityksen edustajana edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi.
Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää palvelua.
Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Merkittävät muutokset käyttöehdoissa tullaan ilmoittamaan käyttäjille kirjallisessa tai sähköisessä muodossa, joko sähköpostitse tai palvelun välityksellä käyttäjän palveluun tallennettuihin yhteystietoihin.MÄÄRITELMÄT

"Palveluntarjoaja" tarkoittaa Javico NetWorks Ky nimistä Suomalaista yritystä, jonka omistama palvelu Remonttikoti.fi on.
"Palvelu" tarkoittaa tätä internet-sivustoa, sekä kaikkia palveluita, joita palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjille tämän internet-sivuston kautta, puhelimitse tai sähköpostilla sisältäen mm. sivuston tiedot, palvelut, sekä tuotteet.
"Käyttäjä" tarkoittaa henkilöä, joka käyttää palvelua. "Käyttäjä" tarkoittaa myös yritystä tai sen edustajaa, joka käyttää palvelua.
"Kohteen ilmoittaja" tarkoittaa käyttäjää, joka kilpailuttaa remontin, jättää/ilmoittaa remonttikohteen, eli luo tarjouspyynnön.
"Työn tekijä, Jäsenyritys" tarkoittavat käyttäjää, joka on rekisteröityessään antanut y-tunnuksensa käyttäjätilin luomista ja jäsenyyttä varten.
"Jäsenyritys" tarkoittaa työn tekijää/urakoitsijaa, joka on tilannut palvelun maksullisen osuuden.
"Liity jäseneksi" tarkoittaa erikseen tilattavaa palvelun osaa, jossa palvelu välittää sen kautta jätetyt remonttikohteet tarjouspyyntöinä jäsenmaksun maksaneille jäsenyrityksille suoraan sähköpostiin, yrityksen tai sen edustajan antamien toimiala- ja toimialue tietojen perusteella. Mikäli yritys jättää tiedot (Liity jäseneksi) kohdassa, ei se sido aluksi mihinkään. Maksullinen sopimus tehdään aina erikseen joko puhelimitse tai kirjallisesti.
"Tarjouspyyntö" tarkoittaa remonttikohdetta, jonka kohteen ilmoittaja, eli käyttäjä on jättänyt palveluun, jonka palvelu välittää jäsenmaksun maksaneille yrityksille.
"Käyttöehdot" tarkoittaa näitä käyttöehtoja.PALVELUN KUVAUS

Remonttikoti on kuluttajille ja yrityksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka kautta kuka tahansa voi kilpailuttaa remontin, eli jättää palveluun ilmoituksen kodin tai muun kiinteistön remontista.
Remonttikohteen ilmoittaminen on täysin maksutonta, eikä vaadi käyttäjältä rekisteröitymistä.
Remonttikohteen ilmoittaminen vaatii ylläpidolta ensin hyväksynnän. Näin ylläpito karsii epämääräiset ilmoitukset pois tai mikäli kohteen ilmoittajan yhteystiedot puuttuvat kokonaisuudessaan, ei kohdetta julkaista sivuilla eikä sitä myöskään välitetä jäsenyrityksille.
Palvelu välittää remonttikohteen tarjouspyyntönä jäsenmaksun maksaneille jäsenyrityksille, jotka laskevat tarjouksen ilmoitettuun työhön, tarjouspyynnössä annettujen tietojen perusteella.
Palvelussa ei saa tarjota, eikä ilmoittaa hankittavaksi työsuorituksia, jonka tarjoamisen palveluntarjoaja on kieltänyt tai joiden tarjoaminen on lain tai hyvän tavan vastaista.
Palveluntarjoaja toimii ainoastaan palvelun tuottajana, eikä palveluntarjoajasta missään tilanteessa tule osapuolta kohteen ilmoittajan ja työntekijän välille mahdollisesti syntyvään sopimukseen.
Käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen ja muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden, sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.
Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta.PALVELUN HINNAT

Rekisteröityminen palveluun on aina ilmaista.
Remontin ilmoittaminen, eli tarjouspyynnön lähettäminen on aina ilmaista.
Tarjouksen hyväksyminen, eli yrityksen/työn tekijän valitseminen tarjouspyynnössä mainittuun remonttiin on aina ilmaista.
Yrityksillä on mahdollisuus tilata palvelun maksullinen osuus, hinnasto sivulla ilmoittettujen hintojen mukaisesti.
Maksulliseen osuuteen kuuluu, että palvelu välittää sen kautta jätetyt remonttikohteet tarjouspyyntöinä yrityksille suoraan sähköpostiin, yrityksen edustajan antamien toimiala- ja toimialue tietojen perusteella.
Maksu perustuu palvelun käyttöön, eikä ole millään tavoin riippuvainen remonttikohteiden määrästä tai niiden kautta yrityksen saamien työkohteiden määrästä, ellei palveluntarjoaja sitä kirjallisesti erikseen mainitse yrityksen edustajalle/käyttäjälle. Palveluntarjoaja voi antaa jäsenyritykselle myös tyytyväisyystakuun. Tyytyväisyystakuu tarkoittaa että jäsenyritykselle välitetään sopimuskauden aikana potentiaalisia remonttikohteita luvatun määrän verran. Esimerkki: Jos jäsenyritykselle luvattu 25 kpl tyytyväisyystakuu, tarkoittanee se että kohteita välitetään jäsenyritykselle sopimuskauden aikana minimissään 25 kpl tämän palveluntarjoajalle ilmoittamalleen toimiala-ja toimialue tietojen perusteella. Mikäli kohdemäärä ei jostain syystä toteudu sopimuskauden aikana, kohteita välitetään niin kauan kunnes sovittu määrä täyttyy eikä niistä veloiteta erikseen.
Maksu koostuu hinnaston mukaisesti sovitusta aloitus- ja kuukausimaksuista ja veloitetaan maksullisen osuuden tilaajalta, sovitun laskutus- ja sopimusjakson mukaisesti.
Lähetämme laskun yrityksen edustajan valitseman laskutustavan mukaisesti, joko normaalina paperilaskuna tai tulostettavana Pfd- tiedostona yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Maksuehto on 7 päivää netto. Myöhästyneestä maksusta veloitamme kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisen viivästyskoron. Jokaista lähetettyä maksumuistutusta kohden veloitamme yhdeksän (10) euron muistutusmaksun. Tämän lisäksi veloitamme kaikki muut mahdolliset kustannukset, jotka aiheutuvat viivästyneen maksun perimisestä.
Kaikki huomautukset, ilmoitukset ja reklamaatiot tilaukseen, siihen liittyvään laskuun ja sopimusehtoihin liittyen tulee toimitta palveluntarjoajalle 14 päivän sisällä siitä, kun palveluntarjoaja on kirjallisesti vahvistanut vastaanottaneensa käyttäjän tekemän tilauksen.
Palveluntarjoajalla on oikeus keskyttää palvelun tuottaminen osittain tai kokonaan sellaiselle käyttäjälle, joka ei ole maksanut tekemäänsä tilaukseen liittyvää palvelumaksua maksukehotuksista huolimatta.HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Palvelun ylläpidossa ja antamiesi tietojen käsittelyssä noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelemme antamiasi tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Emme luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Lisätietoja löydät rekisteriselosteesta.TEKIJÄNOIKEUS, IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÄJÄN VASTUU

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa.
Nimet, tavaramerkit ja muut palvelussa esiintyvät merkit, ovat yksinomaan niiden alkuperäisten omistajien omaisuutta.
Palvelussa voi myös esiintyä nimiä, tavaramerkkejä tai symboleja, jotka ovat kolmansien osapuolien.
Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata palvelussa olevaa aineistoa tai tehdä kopioita siitä, ellei sitä ole erikseen sovittu.
Käyttäjä on vastuussa kaikesta palveluun tuottamastaan aineistosta, sekä sisällöstä. Erityisesti käyttäjä on vastuussa siitä, ettei ko. aineisto riko hyviä tapoja tai lakeja, kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa yksipuoleisesti käyttäjää kuulematta palvelusta tekstiä tai muuta aineisto, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta tai virheellistä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta käyttäjille etu- eikä jälkikäteen. Käyttäjä vastaa mahdollisista toimittamaansa materiaaliin kohdistuvista kolmansien osapuolten vaateista, kuluista ja kustannuksista.
Käyttäjä ei saa rekisteröidä käyttäjänimeä, joka rikkoo toiminimisuojalla, tekijänoikeudella, verkkotunnuksen nimellä, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa tai on hyvän tavan vastainen tai loukkaava.
Tuottamalla aineistoa tai sisältöä palveluun käyttäjä myöntää palveluntajoajalle oikeudet hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida, sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa, sekä sisältöä tämän palvelun tuottamiseen.VASTUUN RAJOITUKSET

Palvelua käytettäessä käyttäjä asioi palvelun toisen käyttäjän kanssa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tarjouspyynnöistä, tarjouksista, kohteista (esimerkiksi syntyneen sopimuksen oikeellisuudesta kohteen ilmoittajan ja työntekijän välillä, toimituksesta, hinnasta, reklamaatioista tai muista vastaavista asioita). Kaikki reklamaatiot ja vaateet palvelun kautta tehtyyn sopimukseen tulee esittää osapuolelle, jonka kanssa käyttäjä on tehnyt sopimuksen. Palveluntarjoaja ei vastaa, eikä ole velvoitettu vastaanottamaan tai käsittelemään, muita käyttäjiä vastaan esitettyjä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan käyttäjien välisiä erimielisyyksiä, ellei reklamaatio koske palveluntarjoajan toimintaa tai vastuita.
Palveluntarjoaja ei ole työnvälittäjä, eikä kohteen ilmoittaja tai työntekijän edustaja, eikä myöskään tarjottujen tai hankittujen työsuoritusta koskevien sopimusten osapuoli.
Palveluntarjoaja toimii ainoastaan palvelun tuottajana, eikä palveluntarjoajasta missään tilanteessa tule osapuolta kohteen ilmoittajan ja työntekijän välille mahdollisesti syntyvään sopimukseen.
Palveluntarjoaja ei takaa, että käyttämällä palvelua kohteen ilmoittaja saisi tarjouksia tai, että työn tekijän tarjous tultaisiin hyväksymään.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelussa olevan aineiston tai tiedon oikeellisuudesta, sisällöstä, todenmukaisuudesta tai keskeytyksettömästä saatavuudesta.
Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta palvelussa. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä palvelua käytettäessä.
Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta, ottaa palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden siirtää palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelussa esiintyvästä kolmannen osapuolen ylläpitämästä websivujen linkin toimivuudesta, websivun sisällöstä tai laillisuudesta.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden käyttöehtojen tai muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä palvelusta ja estää hänen pääsynsä palveluun.SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki riita-asiat palvelun käyttöön ja näihin käyttöehtoihin liittyen ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.KÄYTTÖEHTOJEN VOIMAANTULO

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi alkaen 01.05.2013.

KOTITALOUDET > Ilmoita remonttisi

URAKOITSIJAT > Liity jäseneksi